T.C. Mİllî Eğİtİm BakanlIğI
NİĞDE / MERKEZ - Akşemseddin Bilim ve Sanat Merkezi

Niğde´nin Tarih Ve Kültür Karıncaları Adlı Proje Önerimiz Tübitak Tarafından Desteklenmeye Değer Bulundu

29-05-2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÜBİTAK "4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları" çağrısı kapsamında, Merkezimiz Sosyal Bilgiler Öğretmeni Ahmet KILIÇ'ın koordinatörlüğünde, öğretmenlerden oluşan ekip tarafından hazırlanan "Niğde'nin Tarih ve Kültür Karıncaları" adlı proje önerisi 2017 yılında TÜBİTAK tarafından desteklenmesine karar verilen 57 projeden biri olmuştur. Merkez Müdürümüz İsa ALİÇ, özel yetenekli öğrencilerin geleceğe yön verecek bireyler olarak yetişmelerini sağlamayı amaçladıklarını söyledi. Bu amaç doğrultusunda öğrencilerin ulusal tarih ve kültür eğitimlerinde model alınan bir kurum olmayı hedeflediklerini belirtti. Ayrıca ekip olarak "Başarının Sonuç Değil, Bir Süreç" olduğu bilinciyle hareket ettiklerini dile getirdi   

Projenin Amacı                                                                                                                  

Niğde ilinde öğrenim gören ortaokul öğrencilerinin yaşadıkları şehrin tarihi mekânlarını-kültürel özelliklerini keşfederek tanımaları, merak duygularını harekete geçirip yaşayarak öğrenmeleri, grup çalışmalarına aktif katılmaları, öğrencilerde tarih ve kültür bilinci oluştururken aynı zamanda bunları korumaları amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda alt amaçlar;

●Ortaokul öğrencilerinin tarihi mekânlar ve kültürel eserlere karşı farkındalık düzeylerinin artırılması.

●Ortaokul öğrencilerinin tarihi mekânlar ve kültürel eserlere karşı koruma bilinçlerini artırılması.

●Ortaokul öğrencilerinin yapacakları etkinlikler ile işbirliği düzeylerinin artırılması.

●Öğrencilerin sanatsal bakış açısı kazanmalarına katkıda bulunma.

●Öğrencilerin yerinde görüp, yaparak yaşayarak öğrenmelerine katkıda bulunmak.

●Öğrencilerin grup içerisinde kendilerini ifade edebilmelerine olanak sağlama.

●Kültürel eserlerin korunması ve sonraki nesillere aktarılmasında üzerine düşen görevleri bilme.  

Beş gün sürecek projenin hedef kitlesini Niğde merkez ve merkeze bağlı devlet ortaokullarda öğrenim gören yirmi kız, yirmi erkek olmak üzere 40 öğrenci oluşturacaktır. Etkinliklerde farklı öğrenme tür ve yöntemleri seçilerek, her bir öğrencinin öğrenme stiline uygun öğrenme ortamları hedeflenmektedir. Öğrencilere deney, gözlem, araştırma-inceleme, sözlü-yazılı eserler ortaya koyma, oyun, sözlü-yazılı iletişim, sanat, tasarım, bireysel ve grupla çalışma vb. becerilerle zengin öğrenme yaşantıları sunulacaktır. Farklı disiplinleri sentezleyerek projenin daha verimli, kalıcı ve sürdürülebilir olacağı düşünülmektedir. Etkinlikler Sosyal Bilgiler dersi merkezde olmak üzere; Türkçe, Müzik, Fen Bilimleri, Matematik, Görsel Sanatlar, Teknoloji ve Tasarım, Bilişim Teknolojileri derslerinin programları ve kazanımları doğrultusunda planlanmıştır. Proje sonucunda öğrencilerin tarih ve kültür bilincinin artması, disiplinler arası etkinliklerle kazandıkları becerileri günlük hayatta kullanmaları ve bilime olan bakış açılarının olumlu yönde değişmesi beklenilmektedir. Ayrıca projeden elde edilecek bulguların Sosyal Bilimler literatürüne katkı sağlayacağı ve aynı zamanda bu alanda çalışma yapan akademisyenler ile Sosyal Bilgiler öğretmenlerine yol göstereceği düşünülmektedir.  

Proje Tarihi                                        : 03-07 Temmuz 2017

Öğrenci Başvuru Tarihi                   : 01-11 Haziran 2017

Başvuruların Değerlendirilmesi    : 12-16 Haziran 2017

Başvuru Sonuçlarının İlanı             : 17 Haziran 2017

 

Başvuru Adresi: http://nigdenintarihvekulturkarincalari.wordpress.com/

İLETİŞİM:

e-postatarihvekulturkarincalari@gmail.com

facebook.com/NigdeninTarihveKulturKarincalari

twitter.com/TarihveKultur51

Paylaş Facebook  Paylaş twitter  Paylaş google  Paylaş linkedin
Yayın: 29.05.2017 - Güncelleme: 12.06.2021 10:21 - Görüntülenme: 444
  Beğen | 0  kişi beğendi