T.C. Mİllî Eğİtİm BakanlIğI
NİĞDE / MERKEZ - Akşemseddin Bilim ve Sanat Merkezi

GÜVENLİK POLİTİKAMIZ

Akşemseddin Bilim ve Sanat Merkezi, internetin ve bilgi iletişim teknolojilerinin günlük yaşamın önemli bir parçası olduğuna inanır. Dolayısıyla, riskleri yönetmeleri ve bunlara tepki vermek için stratejiler geliştirmenin yollarını öğrenmeleri için çocuklar desteklenmelidir.

•Akşemseddin Bilim ve Sanat Merkezi, eğitim standartlarını yükseltmek, başarıyı teşvik etmek, personelin mesleki çalışmalarını desteklemek ve yönetim işlevlerini geliştirmek için toplumun kaliteli İnternet erişimi sunma yükümlülüğüne sahiptir.

Akşemseddin Bilim ve Sanat Merkezi, tüm çocukların ve personelin çevrimiçi olarak potansiyel zararlardan korunmasını sağlamakla sorumludur.

•  Bu politika, yöneticiler, öğretmenler, destek personeli, çocuklar ve ebeveynler için hazırlanmıştır. • Bu politika, internet erişimi ve kişisel cihazlar da dâhil olmak üzere bilgi iletişim cihazlarının kullanımı için geçerlidir; çocuklar, personel ya da diğer kişilere, çalıştıkları dizüstü bilgisayarlar, tabletler veya mobil cihazlar gibi uzaktan kullanım için okul tarafından verilen cihazlar için de geçerlidir.

 Tüm çalışanların sorumlulukları şunlardır:

 

•Çevrimiçi güvenlik politikalarının geliştirilmesine katkıda bulunmak.

 

•Okul sistemlerinin ve verilerin güvenliğinden sorumlu olmak.

 

•Yeni ve gelişmekte olan teknolojiler kullanıldığında iyi uygulamaları modellemek.

 

•Mümkün olduğunca müfredat ile çevrimiçi güvenlik eğitimini ilişkilendirmek. • Olumlu öğrenme fırsatlarına vurgu yapmak.

•Bu alanda mesleki gelişim için kişisel sorumluluk almak.

 

 Çocukların başlıca sorumlulukları şunlardır:

 

•Çevrimiçi güvenlik politikalarının geliştirilmesine katkıda bulunmak.

 

•Çevrim içi ve çevrimdışı başkalarının hislerine ve haklarına saygı duymak.

 

•İşler ters giderse, güvenilir bir yetişkinden yardım istemek ve çevrimiçi güvenlik sorunlarıyla karşılaşan diğer kişileri desteklemek.

•Kendilerini ve başkalarını çevrimiçi olarak korumak için sorumluluk almak.

 

•Belli bir teknolojiyi kullanmanın kişisel risklerini değerlendirmek ve bu riskleri sınırlamak için güvenli ve sorumluluk sahibi davranmak.

 

 Ebeveynlerin başlıca sorumlulukları şunlardır:

 

•Çocuklarıyla çevrimiçi güvenlik konularını tartışmak, okulun çevrimiçi güvenlik yaklaşımlarını desteklemek ve evde uygun güvenli çevrimiçi davranışları pekiştirmek.

•Teknoloji ve sosyal medyanın güvenli ve uygun kullanımını modellemek.

 

•Davranışlarında, çocuğun çevrimiçi olarak zarar görme tehlikesi altında olduğunu gösteren değişiklikleri belirlemek.

•Okul veya diğer uygun kurumlardan, kendileri ve ya çocukları çevrimiçi problem veya sorunlarla karşılaşırsa yardım veya destek istemek.

•Okulun çevrimiçi güvenlik politikalarının oluşturulmasına katkıda bulunmak.

 

•Yeni ve gelişmekte olan teknolojilerin getirdiği fırsatlar ve risklerle ilgili olarak kendi bilinci ve öğrenimlerinden sorumlu olmak.

 Çevrimiçi İletişim ve Teknolojinin Daha Güvenli Kullanılması

 

Okul / web sitesinin yönetilmesi

 

 

•Web sitesinde iletişim bilgileri okul adresi, e-posta ve telefon numarası olacaktır. Personel veya öğrencilerin kişisel bilgileri yayınlanmayacaktır.

•Okul Müdürü yayınlanan çevrimiçi içerik için genel yayın sorumluluğunu alacak ve bilgilerin doğru ve uygun olmasını sağlayacaktır.

•Web sitesi, erişilebilirlik fikri mülkiyet haklarına saygı, gizlilik politikaları ve telif hakkı da dâhil olmak üzere okulun yayın yönergelerine uyacaktır.

•  Spam maillerden korunmak için e-posta adresleri çevrimiçi olarak dikkatli bir şekilde yayınlanacaktır.

 

•Öğrenci çalışmaları öğrencilerin izniyle ya da ebeveynlerinin izniyle yayınlanacaktır.

 

•Okul web sitesinin yönetici hesabı, uygun bir şekilde güçlü şifreyle şifrelenerek korunacaktır.

 

•Okul, çevrimiçi güvenlik dahil olmak üzere, toplumun üyeleri için okul web sitesinde korunma hakkında bilgi gönderecektir. Çevrimiçi görüntü ve videolar yayınlama

•Okul, çevrimiçi paylaşılan tüm resimlerin ve videoların okul resim kullanımı politikasına uygun şekilde kullanılmasını sağlayacaktır.

•Okul , resimlerin ve videoların tümünün, veri güvenliği, Davranış Kuralları, sosyal medya, kişisel cihazların ve cep telefonlarının kullanımı gibi diğer politikalar ve prosedürlere uygun şekilde yer almasını sağlayacaktır.

•Görüntü politikasına uygun olarak, öğrencilerin resimlerinin / videolarının elektronik olarak yayınlanmasından önce her zaman ebeveynlerin yazılı izni alınacaktır.

 

 İnternetin ve ilgili cihazların uygun ve güvenli kullanımı

 

•İnternet kullanımı eğitimsel erişimin önemli bir özelliğidir ve tüm çocuklar bütünleşik okul müfredatının bir parçası olarak sorunlarını yanıtlamak için stratejiler geliştirmelerini destekleyecek ve onlara yardımcı olacak yaşa ve yeteneğe uygun eğitim alacaklardır.

•Okulun internet erişimi eğitimi geliştirmek ve genişletmek için tasarlanacaktır.

 

•İnternet erişim seviyeleri müfredat gerekliliklerini ve öğrencilerin yaş ve yeteneklerini yansıtacak şekilde gözden geçirilecektir.

•Okulun tüm üyeleri, çocukları korumak için tek başına filtrelemeye güvenmeyeceklerinin farkındadır ve gözetim, sınıf yönetimi ve güvenli ve sorumlu kullanım eğitimi önemlidir.

•Personel üyeleri, web sitelerini, araçlarını ve uygulamalarını sınıfta kullanmadan önce veya evde kullanmayı önerirken daima değerlendirecektir.

•Öğrenciler, bilginin konumlanması, alınması ve değerlendirilmesi becerileri de dâhil olmak üzere, İnternette araştırmada etkili kullanımı konusunda eğitilecektir.

•Öğrencilere, okudukları ve ya gösterilen bilgilerin doğruluğunu kabul etmeden önce eleştirel düşünmeleri öğretilecektir.

•Çevrimiçi materyallerin değerlendirilmesi, her konuda öğretme ve öğrenmenin bir parçasıdır ve müfredatta bir bütün olarak görülür.

 Kişisel Cihazların ve Cep Telefonlarının Kullanımı

 

•  Akşemseddin Bilim ve Sanat Merkezi, mobil teknolojilerle yapılan kişisel iletişimin, çocuklar, personel ve anne-babalar için gündelik yaşamın kabul edilen bir parçası olduğunun farkındadır; ancak, bu tür teknolojilerin okulda güvenli ve uygun bir şekilde kullanılmasını gerektirir. Kişisel cihazların ve cep telefonlarının güvenli bir şekilde kullanılması için beklentiler

•  Kişisel cihazların ve cep telefonlarının kullanımı yasaya ve diğer uygun okul politikalarına uygun olarak yerine getirilecektir.

•Okula getirilen her türlü elektronik cihazın sorumluluğu kullanıcıya aittir. Okul, bu tür öğelerin kaybı, çalınması veya zarar görmesi konusunda sorumluluk kabul etmez. Okul, bu tür cihazların potansiyel veya fiili neden olduğu olumsuz sağlık etkileri için sorumluluk kabul etmez.

•Kötüye kullanım veya uygun olmayan mesajların veya içeriğin cep telefonları veya kişisel cihazlarla gönderilmesi, okul idaresi tarafından yasaklanır ve herhangi bir ihlal, disiplin / davranış politikasının bir parçası olarak ele alınacaktır.

•Akşemseddin Bilim ve Sanat Merkezi tüm üyelerine cep telefonlarını veya cihazlarını kayıp, hırsızlık veya hasardan korumak için adım atmaları önerilir.

 

•Akşemseddin Bilim ve Sanat Merkezi tüm üyelerinden, kayboldukları veya çalındığı takdirde yetkisiz aramaların veya hareketlerin telefonlarında veya cihazlarında yapılamayacağından emin olmak için şifreler / pin numaraları kullanmaları önerilir. Parolalar ve pin numaraları gizli tutulmalıdır. Cep telefonları ve kişisel cihazlar paylaşılmamalıdır.

 Öğrencilerin kişisel cihazlar ve cep telefonları kullanımı

 

•Öğrenciler, kişisel cihazların ve cep telefonlarının güvenli ve uygun kullanımı konusunda eğitim alacaklardır.

•Cep telefonları veya kişisel cihazlar, öğrencilerin bir öğretmenin onayını alarak onaylanmış  ve yönlendirilmiş müfredat tabanlı etkinlik kapsamında olmadıkları sürece dersler veya resmi okul saatlerinde öğrenciler tarafından kullanılamaz.

•Çocukların cep telefonlarını veya kişisel cihazlarını eğitim etkinliğinde kullanımı, okul idaresi tarafından onaylandığında gerçekleşecektir.

•Özel nedenlerle(hastalık, ulaşım sorunu...) okula getirilen cep telefonları sınıf nöbetçi öğrencisi tarafından ilk dersten önce toplanıp memur odasında her sınıfa ait cep telefonu kutularında saklanacak; günün sonunda öğrenciye teslim edilecektir.

•Bir öğrenci ebeveynlerini arama gereği duyduğunda, okul telefonunu kullanmasına izin verilecektir.

 

•Ebeveynlerin okul saatlerinde cep telefonuyla çocuklarıyla iletişim kurmamaları, okul idaresine başvurmaları önerilir. İstisnai durumlarda öğretmenin onayladığı şekilde istisnalara izin verilebilir.

•Öğrenciler, telefon numaralarını yalnızca güvenilir arkadaşlarına ve aile üyelerin evermelidirler.

 

•Öğrencilere, cep telefonlarının ve kişisel cihazların güvenli ve uygun bir şekilde kullanımı öğretilecek ve sınırların ve sonuçların farkına varılacaktır.

 Personelin kişisel cihazlar ve cep telefonları kullanımı

 

•  Personelin, kendi kişisel telefonlarını veya cihazlarını, çocukların, gençlerin ve ailelerinin, mesleki bir kapasitede, ortamın içinde veya dışındaki bölgeleriyle bağlantı kurmalarına izin verilmez. Bu konuyu tehlikeye atacak önceden var olan ilişkiler yöneticilerle görüşülecektir.

•Personel, kişisel telefonların ve cihazların herhangi bir şekilde kullanımının daima veri koruma ve ilgili okul politikası ve prosedürleri uyarınca yerine getirilmesini sağlayacaktır.

•Personel kişisel cep telefonları ve cihazları ders saatlerinde kapatılıp / sessiz moda geçirilir.

 

•Bluetooth veya diğer iletişim biçimleri ders saatlerinde "gizlenmiş" veya kapalı olmalıdır.

 

•Bir personel okul politikasını ihlal ettiği durumlarda disiplin işlemi yapılır.

 

•Bir personelin, bir cep telefonuna veya kişisel bir cihaza kaydedilen veya saklanan yasadışı içeriğe sahip olduğu veya ceza gerektiren bir suç işlemiş olması durumunda, polise ulaşılacaktır.

 

•Personelin cep telefonunu veya cihazlarını kişisel olarak kullanmalarını içeren herhangi bir iddiaya okul yönetim politikasını izleyerek yanıt verilecektir.

 Çocukların eğitimi

 

•  Öğrenciler arasında güvenli ve sorumlu internet kullanımının önemi ile ilgili farkındalık yaratmak için bir çevrimiçi güvenlik (e-Güvenlik) müfredatı oluşturulur ve okulun tamamında yer alır.

•Güvenli ve sorumlu kullanım ile ilgili eğitim internet erişiminden önce yapılacaktır.

 

•Müfredat geliştirme ve uygulama da dahil olmak üzere okul çevrimiçi güvenlik politikaları ve uygulamaları yazarken ve geliştirirken öğrenci katkıları aranacaktır.

•İnternetin ve teknolojinin güvenli ve sorumlu kullanımı, müfredatta ve tüm konularda güçlenecektir.

 

•Okul, öğrencilerin ihtiyaçlarına uygun olarak çevrimiçi güvenliği geliştirmek için akran eğitimini uygulayacaktır.

 Personelin eğitimi

 

•  Çevrimiçi güvenlik (e-Güvenlik) politikası, tüm çalışanların katılımı için resmi olarak sağlanacak ve tartışılacak ve korunma sorumluluğumuzun bir parçası olarak güçlendirilecek ve vurgulanacaktır.

•Okulun tüm personeline, profesyonel ve kişisel olarak, güvenli ve sorumlu İnternet kullanımı konusunda güncel ve uygun personel eğitimi, düzenli (en az yıllık) temelde çeşitli şekillerde sağlanacaktır.

•Çalışanların tüm üyeleri, çevrimiçi davranışlarının okuldaki rolü ve itibarını etkileyebileceğinin farkına varacaktır..

•Okul, çalışanların öğrencilerin yaşlarına ve yeteneklerine göre kullanması gereken yararlı çevrimiçi araçları vurgulamaktadır.

 Ebeveynlerin eğitimi

 

•  Akşemseddin Bilim ve Sanat Merkezi çocukların internetin ve dijital teknolojinin güvenilir ve sorumlu kullanıcıları olabilmesi için ana-babaların oynayacakları önemli bir role sahip olduklarını kabul eder.

•Ebeveynlerin dikkatleri, okul açıklamaları ve okul web sitesinde okul çevrimiçi güvenlik (e-Güvenlik) politikasına ve beklentilerine yönelecektir.

•Çevrimiçi güvenlik konusundaki ebeveynler için bilgi ve rehberlik, ebeveynlere çeşitli biçimlerde sunulacaktır.

•Ebeveynlerin, çevrimiçi olarak çocukları için olumlu davranışları rol modellemeleri teşvik edilecektir.

 

 Çevrimiçi Olaylara ve Koruma sorunlarına yanıt verme

 

•Okulun tüm üyeleri, cinsel içerikli mesajlaşma, çevrimiçi / siber zorbalık vb. dâhil olmak üzere karşılaşılabilecek çevrimiçi risklerin çeşitliliğinden haberdar edilecektir. Bu, öğrencilere yönelik personel eğitimi ve eğitim yaklaşımları içerisinde vurgulanacaktır.

•  Okulun tüm üyeleri, filtreleme, cinsel içerikli mesajlaşma, siber zorbalık, yasadışı içerik ihlali vb. gibi

 

Çevrim içi güvenlik (e-Güvenlik) endişelerini bildirme prosedürü hakkında bilgilendirilecektir.

 

•Okulun tüm üyeleri, gizliliğin öneminden ve endişeleri bildirmek için resmi okul usullerine uyma ihtiyacından haberdar olmalıdırlar.

•Okulun tüm üyeleri, çevrimiçi ortamda güvenli ve uygun davranış hakkında hatırlatılacak ve okul camiasının herhangi bir diğer üyesine zarar vermek, sıkıntı yaşamak veya suç oluşturan herhangi bir içerik, yorum, resim veya video yayımlamamanın önemini hatırlatacaktır.

•Okul, çevrimiçi güvenlik (e-Güvenlik) olaylarını, uygun olduğunda, okul disiplini / davranış politikasına uygun olarak yönetir.

•Okul, ebeveynlere, ihtiyaç duyulduğunda bunlarla ilgili endişeleri bildirir.

 

•Sorunları çözmek için ebeveynlerin ve çocukların okulla ortak çalışması gerekir.

Paylaş Facebook  Paylaş twitter  Paylaş google  Paylaş linkedin
Yayın: 16.06.2021 - Güncelleme: 16.06.2021 16:25 - Görüntülenme: 172
  Beğen | 2  kişi beğendi